När kläder blev mer än bara kläder

Om man tittar långt tillbaka i tiden, användes kläder enbart för att inte frysa eller för att skyla kroppens intima områden. Idag följs trender av mottrender och kläder används som ett uttryckssätt för att visa vad man står för. Men när inträffade detta och varför?

Trenderna uppkommer

Att visa sin personlighet genom mode är något som uppkom redan på 1500-talet i Syd-och Mellaneuropa, särskilt i Tyskland och Italien då man började se män i en rad olika hattar. Före det var modet mestadels relaterat till kultur och etniska sammanhang, men nu började man alltså klä sig efter stil och individuell smak. På 1700-talet nådde denna idé kulmen, i och med upplysningstiden som värdesatte människans individualitet. Trots detta har tiderna ändå präglats av regler inom modet, men det är ändå under denna tid som trender började komma på allvar.

Genom dåtidens gravyrer, som är motsvarigheten till nutidens modetidningar, spreds också bilder av hur man skulle se ut.

Av de ökade kulturella utbytena och resande länder emellan, inspirerades även överklassen av de andra ländernas mode och dessutom krigen med sina ledare påverkade idealen, då de fick kultstatus. Sedan dess har kända människor förändrat modet och folk har tagit efter sina förebilder.